Ampera 2009

Amanah Penderitaan Rakyat patani

3 ปมทำใต้ไม่สงบ


ด้าน ผศ.อับดุลเลาะ อับรู อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) กล่าวว่า ต้นตอที่ทำให้ปัญหาชายแดนภาคใต้แก้ไขไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ คือความต้องการของคนในพื้นที่กับความต้องการของรัฐยังสวนทางกัน

          ผศ.อับดุลเลาะ ยังตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อความต้องการของคนในพื้นที่กับความต้องการของรัฐยังสวนทางกัน จึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่า แล้วยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานั้น ความเข้าใจที่ว่าคือเข้าใจในมิติอะไร เข้าถึงในมิติอะไร และจะพัฒนาเพื่อผลสัมฤทธิ์อย่างไร ซึ่งรัฐต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้เสียก่อน

          “ตัวเลขความรุนแรงที่ลดลงในวันนี้ อาจจะไม่ใช่ตัวบอกว่าในอนาคตความรุนแรงจะลดลง เพราะอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ เนื่องจากฝ่ายความมั่นคงใช้กำลังพลจำนวนมากลงไปยันสถานการณ์ในพื้นที่ ทำให้เกิดสภาพบวม และอาจระเบิดขึ้นในบางจุดในวันใดวันหนึ่ง

          ผศ.อับดุลเลาะ ยังตั้งประเด็นให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาด้วยว่า มีปัญหาสำคัญอยู่ 3 ข้อที่น่าจะทำให้ความไม่ไว้วางใจ ความหวาดระแวง และความไม่สงบในพื้นที่ยังดำรงอยู่ต่อไป กล่าวคือ

          1.คำว่า แนวร่วมมีนิยามว่าอย่างไร หมายรวมถึงการเข้าร่วม และการมีความรู้สึกร่วมด้วยหรือไม่ เพราะหากเหมารวมบุคคลที่มีความรู้สึกร่วมว่าเป็นแนวร่วมของกลุ่มขบวนการด้วย จะทำให้เกิดปัญหามากมายในพื้นที่

 

          2.กลิ่นอายของความลำเอียงยังเกิดขึ้นอยู่ในนโยบายที่มีต่อคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ กับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม

          3.นโยบายของรัฐไปแทรกแซงโครงสร้างทางสังคมหรือไม่ ซึ่งบางเรื่องอาจจะเป็นความไม่รู้ หรือรัฐมองว่าเป็นความงดงาม ไม่เครียด แต่คนพื้นที่มองว่าไม่งดงาม และเป็นเรื่องตึงเครียด ตัวอย่างเช่น การให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมไปตีความหรือตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ทางศาสนาตามนโยบายที่รัฐกำหนด แล้วไปอ้างโองการในอัลกุรอ่าน ทั้งๆ ที่โองการเหล่านั้นตีความได้หลายมิติ คนในพื้นที่จึงมองเรื่องเหล่านี้ว่า เป็นการเอาโองการในอัลกุรอ่านไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่

          ผศ.อับดุลเลาะ บอกด้วยว่า เคยสอบถามผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน นักศึกษา รวมทั้งเยาวชนในพื้นที่ โดยตั้งคำถามว่าคิดว่าภาคใต้จะสงบหรือไม่ คำตอบที่น่าตกใจคือ ทุกคนบอกว่าไม่มีวันสงบ

          “จริงๆ ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำตอบนัก เพราะจะเป็นไปได้อย่างไรที่ฝนจะไม่มีวันหยุดตกเลย แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือความเคยชินกับสถานการณ์ความไม่สงบเช่นนี้ จนเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ไปแล้ว เป็นเรื่องอันตรายนักวิชาการผู้นี้ กล่าว 

โต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรา

Advertisements

December 31, 2008 - Posted by | Laporan Khas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: