Ampera 2009

Amanah Penderitaan Rakyat patani

คาร์บอมบ์สุคิรินส่งสัญญาณความรุนแรงระลอกใหม่


พลันที่เดือนพฤศจิกายนมาเยือน สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาก็เริ่มปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่เดือนตุลาคมที่ผ่านมามีจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบน้อยที่สุดในรอบปี 2551 โดยในรอบ 15 วันแรกของเดือนพฤศจิกาฯ มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นถึง 48 เหตุการณ์ และเป็นการลอบวางระเบิดถึง 13 เหตุการณ์  
เหตุลอบวางระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดในปักษ์แรกของเดือนพฤศจิกาฯ คือเหตุการณ์ คาร์บอมบ์” ที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 พ.ย. แม้เหตุการณ์ในครั้งนั้นจะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง 71 ราย ทำให้เป็นข้อน่าสังเกตว่า กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกำลังเริ่มหันมาใช้วิธีวางระเบิดแบบ คาร์บอมบ์” เพราะสร้างความสูญเสียได้มากกว่าหรือไม่
และหากนับจำนวนระเบิดเฉพาะ คาร์บอมบ์” ที่เกิดขึ้นในดินแดนด้ามขวานจะพบว่า คาร์บอมบ์สุคิริน” เป็นลูกที่ 4 แล้วในรอบปี 2551
จากตัวเลขผู้เสียชีวิตในรอบ 15 วันแรกของเดือน พ.ย. ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 ม.ค.2547 จนถึงปัจจุบัน พุ่งสูงถึง 3,245 ราย

โต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรา

Advertisements

November 30, 2008 - Posted by | Laporan Khas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: