Ampera 2009

Amanah Penderitaan Rakyat patani

ช่วยแม่เรียกร้องความเป็นธรรมสู้คดี หลังลูกเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว


นายอัสฮารี สะมะแอ  บุตรชายของนางแบเดาะ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวที่เขตอำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลาโดยตลอดระยะเวลา 1 ปี นางได้เรียกร้องขอความยุติธรรมจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ  แต่ทุกหน่วยงานปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   นางแบเดาะ จึงตัดสินใจฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  แต่ถึงกระนั้น ความพยายามเข้าถึงความยุติธรรมของนางก็ยังมีอุปสรรคเช่นเดียวกับประชาชนที่ยากจนอื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง เมื่อพนักงานอัยการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นทนายความของหน่วยงานรัฐ ได้คัดค้านการฟ้องคดีที่นางยื่นต่อศาลแพ่งโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

 

สำหรับการเสียชีวิตของนายอัสฮารี ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นั้นพนักงานอัยการก็ยังไม่ส่งสำนวนเพื่อให้ศาลไต่สวนการไต่สวนการตายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด

 

โดยในเสาร์วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.  เครือข่ายองค์การที่ทำงานส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย ได้แก่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์ทนายความมุสลิม  สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ฝ่ายสิทธิมนุษยชน) และ จึงได้จัดให้มีโครงการเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนช่วยเหลือคดีและค่าธรรมเนียมศาลและเสวนาสาธารณะ เรื่อง  4 ปี การต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมไทย: กรณีตากใบ และคดีอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะจัดที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา  อ่านรายละเอียด

โดย : ประชาไท   วันที่ : 21/10/2551

Advertisements

October 21, 2008 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: